Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Vodopád na hranici

mj, Středa, 3. června 2009
Stejně jako světoznámými vodopády Iguazú na hranici Argentiny a Brazílie prochází státní hranice i překrásným vodopádkem na potoce Klopot (Gelobtbach), který je levostranným přítokem Labe.

Potokem Klopot, a tedy i proudem vodopádu, prochází pomyslná hraniční čára. Třímetrový Klopotský vodopád ovšem není přírodní, ale vznikl v souvislosti s provozem vodního mlýna jako součást umělé napájecí vodní soustavy s jezírkem. Pokud bychom přisoudili Klopotskému vodopádu přírodní původ, pak by se jednalo o typ hrazeného vodopádu. Voda totiž přepadává přes hráz pískovcových balvanů, která odklonila jeho původní přirozený tok o několik metrů směrem vpravo. Stavitelem hráze ovšem nebyly přírodní síly, ale člověk. Chcete-li Klopotský vodopád spatřit, musíte se vydat z obce Dolní Žleb na levém břehu Labe směrem po proudu řeky a u hraničního přechodu pro turisty uhnout vlevo pod most železniční tratě. Neznačený chodník stoupá po německé straně kolem zřícenin bývalých budov mlýna Gelobtbachmühle až k napájecí nádrži někdejšího mlýnského náhonu. Na balvanu pod vodopádem je vytesáno datum 5. 10. 1856 a jméno Theodor Schneider. Potok Klopot, a tudíž i vodopád, mívají relativně dostatek vody po celý rok.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články