Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Budoucnost multirasovosti

budoucnostmulti.jpg
Autor článku: Eduard Freisler, Pondělí, 20. února 2012
Autor fotografií: Profimedia
Už při prvním osídlování Nového světa se někteří konzervativní učenci v Evropě hrozili toho, že by osadníci mohli zakládat rodiny s původními obyvateli Ameriky a sami se tak stali domorodci. Liberálové naopak hovořili o skutečné pospolitosti. Mísení ras budí v americké společnosti vášnivou debatu i dnes.

Členové Kuklux-klanu multirasovost označovali za cestu do pekel, samotné lidi s více než jednou krví za „podvraťáky“. Plni fanatismu a xenofobie vyzývali Američany na seancích, kde pálili kříže, k obraně „bělošského rasového dědictví“, jež bylo podle nich jedinou zárukou prosperity, morálnosti a bezpečnosti země. Před nimi se stejnou rétorikou přicházeli zastánci otroctví. Podle nich například černošská rasa byla schopna zastávat jen manuální práci nebo posluhovat bílé elitě. Není neobvyklé podobné výroky slyšet i v první dekádě 21. století.

Před „odlišností“ varují dnes například takzvaní Birthers, lidé, kteří nevěří, že se prezident Barack Obama (i díky své multirasovosti) narodil v USA. Jsou tak přesvědčeni, že je Obama v Bílém domě nelegálně (americkým prezidentem může být jen člověk narozený na území USA, pozn. redakce). Birthers a mnozí další, kteří našli své místo v konzervativním hnutí Tea Party, na svých demonstracích křičí hesla jako „Chceme naši zemi zpět“. Vedle obav, že Ameriku „ukradla“ všemocná vláda, se v těchto výkřicích mísí i rasový podtext. „Co se stane z Ameriky, pokud naše rasa oslabí, či snad dokonce zanikne?“ řekl mi kdysi ve Virginii na demonstraci členů Tea Party běloch ve středních letech, který se představil jako Jemie Wilkoks. Poté ještě dodal, že za rozmachem Ameriky stála především bílá rasa.

Jeho názory nejsou ojedinělé. Byť méně extrémní, i mnozí jiní Američané hodnotí multirasovou společnost skepticky. Ve Washingtonu jsem se letos například zašel podívat na dokumentární film s názvem Multirasová identita natočený režisérem Brianem Chinmehou. V jedné části filmu vypravěč o lidech, kterým se trend multirasovosti nezdá či z něj mají strach, říká: „Mísení ras je pro část bělochů pošpiněním jejich vlastní bělošské rasy, pro černochy snahou uniknout černošství a pro Asiaty, Hispánce či Araby,rozředěním jejich původní kultury, jež by se tak v budoucnu mohla zcela vytratit.“

Rainier Spencer, který nedávno napsal knihu věnující se multirasovosti, vyjadřuje právě takové obavy. Například se domnívá, že nárůst lidí s multirasovým původem povede k vytvoření nové rasové skupiny, která bude tvrdě konkurovat jiným minoritám a možná i získá vliv na jejich úkor. Takový vývoj by podle něj mohl vést ke konfliktům. „Rasově smíšená identita nepovede k rasově transcendentální Americe, ale spíše k vytvoření nového kmene. Obávám se jakési rasové balkanizace,“ řekl nedávno Spencer.

Most do budoucnosti

Optimisté oponují a v multirasovosti vidí cestu právě k rasově transcendentální zemi zbavené fanatismu, předpojatosti a programům, jako je třeba „afirmativní akce“ (pozitivní diskriminace), jejímž cílem je garantovat skupinám lidí, které společnost diskriminuje třeba právě na základě rasy, procentuální zastoupení v oblastech jako zaměstnanost či vzdělání. V areálu Kolumbijské univerzity v New Yorku řada studentů (jedné rasy) o multirasovosti vykládala s ohledem na výše uvedené argumenty s nadšením a nadějí do budoucna.

Demonstrace uskupení Tea Party. Nápis říká: Vraťte americké hodnoty! Ne všichni si přejí nástup multirasového věku.

„Amerika se brzy může stát skutečně postrasovou zemí. Řekl bych první svého druhu. Pokud tato skupina lidí bude jednou dominovat, rasa ztratí svůj původní význam a bude opravdu záležet jen na dovednostech a charakteru,“ zamyslel se pákistánský student, jenž se představil jako Ahmad.

Bílá Američanka Laureen, jejíž prarodiče přišli z Irska, mi zase řekla: „Multirasovost je fascinující. Nejenže jsou tito lidé nevšedně krásní, ale závidím jim především jejich možnost lehce proniknout do odlišných kultur.“

Samotní lidé z generace MIX, jak se multirasovým lidem rovněž přezdívá, podobné vášně sledují až s údivem. Z jejich úst je často slyšet, že jsou v prvé řadě Američané. Nakonec Amerika je národem imigrantů, takže rasové mísení je jen přirozeným vývojem, upozorňují. Všichni mnou zpovídaní multirasoví lidé tvrdí, že jejich znalost více kultur jim pomáhá k umění „vcítit se“. Možná že opravdu lépe chápou motivy, které členy jednotlivých etnik vedou k určité reakci a chování. Přesto ani oni sami nedokážou odhadnout, co se z Ameriky za pár desítek let stane, pokud vývoj dá za pravdu demografům a jejich předpovědím o sílící multirasovosti. „Děti smíšených ras jsou mostem do jiné doby,“ řekla mi Caroline Casey, dcera čínské matky a irského otce. Jestli to bude doba více harmonická nebo více konfliktní, se teprve ukáže.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Reportáže

Komentáře

Přečtěte si další podobné články